284

santikvaren og dermed reddet for evig tid. Den ble 
sågar tildelt «Olavsrosa» for noen år tilbake. 

Resten av historien om Glopheim og det frem-

ragende arbeid som er utført av Morten M., Sverre 
Øverby, Anders Tryli, Trond Nordby og Atle Loen 
med familier (og mange flere jeg ikke kjenner 
navnet på) – nå gjennom mange entusiastiske år – 
er godt kjent og «Glopheim» er faktisk i dag blitt 
til en av de største attraksjonene i Stor Elvdal kom-
mune – også ofte vist på TV og i riksmedia…

Men bakgrunnen for ideen oppstod altså igjen 

under det vi kaller «Frilynt og Kreativ Bubbling» i 
nettopp baren på Skjerdingen Hyggehotell!

Oppsummering
Dette var kort om noen ideer jeg kjenner konkret til 
og hvor jeg for så vidt var tilstede mens de oppstod 
på hotellet. Sannsynligvis finnes det mange flere og 
jeg har hørt om relativt mange gjennom årene, men 
har ikke detaljene.

Men en innovasjon som særlig skal nevnes avslut-
ningsvis og som er behørig omtalt i et annet kapittel 
her i boken er forstvirksomheten til ÅS Landbruk-
shøyskole siden tidlig på 1900 tallet og de banebry-
tende gjennombrudd innen moderne skogbruk Pro-
fessor Mork der stod for. 

Dette er også en viktig og internasjonalt 

betydelig innovasjon som har oppstått her i lokalm-
iljøet rundt Skjerdingen.

Selv jobber jeg nå aktivt med Tov Westby 

omkring et prosjekt for kommersialisering av 
bølgekraft og siden jeg bor på Sunnmøre bruker vi 
Skjerdingen som møtepunkt og som kreativ tank-
esmie og prosjektsenter. 

Endog har den beste iden for vår løsning – som 

er blitt nominert til DnB’s Innovasjonspris - faktisk 
blitt unnfanget nettopp der oppe på Høyfjellet – i 
hotellets svømmebasseng(!)
Så man kan trygt si at innovasjonen på Skjerdingen 
– den bare fortsetter!