283

«Stiftelsen Glopheim» – og initiativet til å beholde 
stedet i opprinnelig profil.

Ja – faktisk ble også ideen om bevaringen av 
Glopheim unnfanget på Skjerdingen! 
Historien var den at Tov Westby gjennom flere år 
hadde diskutert «Glopheim» med arvingen der – 
Erik Dellerud – på et årlig julebord hos Knut Huse 
på Losby Gods.

Westby og hans «Akadæmisk Jægerforening» 

hadde jo benyttet stedet i alle år og synes det var 
svært viktig å ta vare på dette unike interiøret som 
det var snakk om kanskje skulle fjernes etter at kaf-
een og bakeriet ble stengt. 

Konklusjonen var at Dellerud bestemte seg for å 

bygge om huset – dvs. fjerne kafeen med alt interiør 
av praktiske grunner. Men med stor imøtekommen-
het fra Dellerud sikret Westby seg eiendomsrettighe-
tene til interiøret så alt da kunne plukkes forsiktig 
ned og pakkes inn i en container for oppbevaring.  
Dermed ville interiøret i alle fall være reddet for 
fremtiden og «Glopheim» kunne kanskje gjenopp-
stå et annet sted senere – eller samme sted -  det 
var Westbys tanke. (Få - om ingen så jo den gangen 
noen «verdi» i Glopheim…).

Men heldigvis kom Westby på samme tidspunkt 

tilfeldig i snakk om dette med sin hyttenabo - kun-
stneren Morten M. – nettopp på en sen og kreativ 
aften i baren på Skjerdingen og da fikk historien en 
ny vending! Det viste seg nemlig at Morten M. også 
var blant de få som hadde sett verdien i det unike 
med Glopheim siden ungdommen – og han «tente 
således på alle plugger» - nå han hørte at det var 
planer om å bygge om Glopheim! 

Dette måtte stoppes for enhver pris!!
Ord ble til handling og i løpet av natten hadde 

Morten M. og Westby bestemt seg for noe så amb-

isiøst som at det var bedre å forsøke å kjøpe hele 
bygget (!) – og dermed unngå en ombygging og 
fjerning av det originale interiøret!  

Man laget så umiddelbart en «interim-gruppe» 

for kjøpet og Westby overførte straks sine ret-
tigheter til interiøret symbolsk og vederlagsfritt til 
«Handlingsgruppen for redning av Glopheim». 
Målet var jo bare å få reddet interiøret HVIS det 
skulle ombygges – men å la Glopheim bestå – orig-
inalt og der det hører til, ja det var jo selvsagt det 
man aller helst ønsket! 

Morten M. hadde nå virkelig «fått tenning» og 

med turbo fart etablerte han deretter «Stiftelsen 
Glopheim» sammen med Sverre Øverby, Anders 
Tryli og Trond Nordby.

Disse klarte så det kunststykke å samle inn 

nok penger til å få en finansiering på plass og fikk 
– etter en del krumspring hvor Trond Norby og 
Morten M. gjorde en uvurderlige stor innsats med 
Riksantikvaren – faktisk å få kjøpt Glopheim!!

De fikk da også bygget midlertidig vernet i 2001 

og i 2010 ble Glopheim permanent vernet av Rik-

Fra festlig lag under «Jægerseminar-fest» 
på Glopheim! Tidsriktig antrukket er fra 
venstre: Nina Coll, Kurt Rafn, Sidsel Ruud 
og Æresmedlem i «Akadæmisk Jægerforen-
ing» - Thor Westby.