282

Russisk – Norsk Lakseoppdrettsavtale
Det var i flere år arbeidet med en avtale mel-
lom Landbrukshøyskolen i Ås – nå NMBU – og 
tilsvarende institutter i Russland om en gjensidig 
utvikling av landbasert fiskerioppdrett og dertil til-
hørende teknologi.

Dette initiativet ble ledet av Johnny Bunes og 

Reidar Vestby og de valgte å legge innspurten av 
forhandlingene til Skjerdingen – da de jo kjenner 
miljøet der oppe.

Resultatet var at de sommeren 2013 kom frem 

til en bilateral rammeavtale mellom Norge og Russ-
land – som endog ble signert med festlig seremoni 
nede i gildehallen «Fjøsheim».

Avtalen har vært meget suksessfull og de første 

tonn fisk er allerede levert. Avtalens omfang er 
langsiktig sett i milliardklassen og et gjennombrudd 
for et slikt Norsk-Russisk samarbeide. Avstedkom-
met under Skjerdingens «kreative atmosfære».

I forbindelse med den store Aqua messen i Trondheim, august 2013, var en gruppe fra Kaliningrad State 
Technical University (KSTU) på Skjerdingen og overnattet både på vei opp til Trondheim og på retur. Her 
ble det hele avsluttet med et fantastisk selskap sammen med «lokalbefolkningen». Det ble også under opp-
holdet utarbeidet og undertegnet en unik samarbeidsavtale mellom KSTU og det norske selskapet Aqua 
Contractor International (ACI) under oppholdet. Partene hadde samarbeidet siden 2008, men nå skulle 
dette utvides og selve klekkeriet og utviklingen av landbasert oppdrettsanlegg skulle foregå inne på uni-
versitetets eiendom. På bildet under er: Bakre rekke: Professor Sergey Shibaev, (KSTU), Tov Westby (vert), 
Jonny Bunæs (ACI), Elena Beznos, International Department, (KSTU), Chuprov Dmitriy Andreevich, Rus-
sian Salmon Factory, Første rekke: Knut Regenius Pettersen, Sidsel Ruud, Kristina Kulbovskaya (Student) 
og Professor Konstantin Tylik, (KSTU).