281

Det kanskje de færreste er klar over er at det har 
forgått betydelig med innovasjon i miljøet på 
Skjerdingen gjennom årene…

Før min tid der oppe vet jeg at Skipsreder Hen-

riksen hadde mange spennende samlinger med krea-
tive personligheter – men detaljene rundt dette kjen-
ner vi lite til i dag. Men tradisjonen med kreativitet 
på Skjerdingen er i alle fall godt ivaretatt av dagens 
ildsjeler og jeg skal her bare nevne noe få eksempler 
på hva som kan skje når kreative mennesker får 
sitte i fred og ro og «Bubble» på hotellet – som vi 
kaller det internt. Rakettsparker og andre «under-
holdnings innovasjoner» vet vi jo at Skjerdingen har 
fremvist tidligere i mangfold gjennom «Akadæmisk 
Jægerforening» – men faktisk har også en del tunge 
industrielle prosjekter blitt unnfanget i hotellets 
kreative atmosfære.

Mamut ASA
Om selve ideen oppstod på Skjerdingen skal være 
usagt, men i alle fall begynte utviklingen av det nå 
internasjonalt kjente softwaresystemet «Mamut» på 
Skjerdingen Høyfjellshotell!

Saken var den at Ole Oscar Johnsen og Tov 

Westby bodde i «Lillestu» på Storstusætra somme-
rene 1992 og 1993 og de startet da med program-
meringen av CRM programmet «Activator Pro» – 
som var forgjengeren til senere Guru Software og så 
børsnoterte Mamut – som ble oppkjøpt av VISMA i 
2011 og da igjen tatt av børs.

Faktisk satt Johnsen borte i ski-bua til hotellet og 
programmerte «natt og dag» - fordi der var det 
jo strøm tilgjengelig! – og Hotell Direktør John 
Johansen var medgjørlig mot sine stamkunder og 
lot de holde på der borte som de ville. Så starten på 
Mamut skjedde faktisk i ski-bua på Skjerdingen(!) 
I dag har selskapet økt fra de 3 ansatte den gan-
gen (Westby, Johnsen og Eilert Hanoa) – til i dag 
ca. 500 ansatte på verdensbasis og over 500 Mill. i 
omsetning. Selskapet ble i 2014 verdsatt til ca. 1.25 
Milliard Norske kroner av et Amerikansk Invester-
ingsfond som investerte i VISMA.  Så her kan man 
si det har kommet en «uvanlig stor verdiskapning» 
ut fra det som begynte som et tomanns prosjekt 
borte i «ski-bua» på Skjerdingen!

Asbjørn Skotte forteller:

Innovasjon på Skjerdingen

Dette var forgjengerne til Mamut»:

«Den ble utviklet i Ski-bua på Skjerdingen!»