Oljepionerene på Svalbard
Kr 48,- (ebok)

Boken The Oil Pioneers at Spitzbergen omhandler den begynnende oljeboomen for Norge på slutten av 1950-tallet. Altså før oljeeventyret startet i Nordsjøen. Verdens nordligste og Norges første oljeboring ble påbegynt i 1961 på Svalbard. Denne oljeaktiviteten tiltrakk seg en rekke personer og selskaper som ville ta del i denne virksomheten. Dette førte så til at Svalbard og norske myndigheter ble en del av den kalde krigen mellom supermaktene U.S.A. og Sovjetunionen. I boken fortelles det om personene og selskapene som var med under denne klondyketiden på Svalbard.
130 sider. Engelsk tekst.

 
The book The Oil Pioneers at Spitzbergen deals with the start og the oil boom of Norway in the late 1950s. Actually before the oil operations began in the North Sea. The world's northernmost and Norway's first oil drilling was begun in 1961 on Svalbard. This oilactivity attracted a lot of people and companies who would take part in this activity. This then led to the fact that Svalbard and Norwegian authorities became a part of the Cold War between the superpowers USA and the Soviet Union. The book tells the story of the people and companies who participated during this «Klondike time» at Svalbard.
130 pages. English text.

 
 
Feel free to click one the following Reading Samples
  
Totalt: 0,-
 
 
 
 
 
 
 
Din status:
Du er ikke logget inn
Du må logge inn for å se dine e-bøker.